FULL-SCALE PROJECTEN

Hotelplan Haarlem

Cobraspen heeft plannen om een 4-sterren hotel te realiseren aan de Prins Hendrikstraat 1 (voormalige meisjesschool) en Wilhelminastraat 43a (voormalige jongensschool) in Haarlem. In de twee historische panden is volgens onze plannen ruimte voor een hotel met circa 100 kamers, een bar, een restaurant en vergaderfaciliteiten. Het plan is om van beide objecten één hotel te maken met één receptie.

Op dit moment bevindt het project zich nog in de voorbereidende fase. De eerste informatieavond heeft plaats gevonden waarbij omwonenden en geïnteresseerden de plannen konden inzien en feedback geven. De zes belangrijkste vragen vindt u hieronder.

OBJECT

Highlights

Hotelplan voor circa 100 kamers

Verdeeld over 2 locatie

Restaurant en bar aan de Prins Hendrikstraat

Informatieavond Hotelplan Haarlem

De belangrijkste vragen:

Vraag 1: Hoe is het parkeren geregeld en wat is de verwachte parkeerdruk

Antwoord: De parkeernorm van het hotel met 45 kamers is 23pp in totaal. De huidige functie is kantoor met balie welke een parkeernorm van 64 parkeerplaatsen oplevert. Door de bestemming om te zetten naar kantoor verlagen we de parkeerdruk in de omgeving. Door goed te communiceren op de hotelwebsite en gast kan parkeren opgelost worden in de publieke garage de Raaks. In het algemeen zal er een parkeerdruk zijn van 16pp. Gemiddeld hotel in Haarlem heeft een bezetting van 70% door het jaar heen. Fiets parkeren wordt op eigen terrein opgelost voor beide locaties.

Parkeren bij de Wilhelminastraat (46 kamers) wordt gedeeltelijk op eigen terrein opgelost (13 stuks). Bij een gemiddelde bezetting van 70% betekent dat een behoefte is van 16 parkeerplaatsen en er dus 3 parkeerplaatsen in de garage Raaks opgelost worden.

Vraag 2: Wordt er goed gekeken naar de verkeersstromen, met name rondom verkeersveiligheid Prins Hendrikbrug?

Antwoord: In een latere fase zal er gekeken worden naar de herinrichting van het plein bij de Prins Hendrikstraat. Voor een mogelijke herinrichting zal er gebruik gemaakt worden van een verkeersdeskundig bureau om te adviseren in de meest veilige opzet hiervoor. Voor de verkeersituatie aan de Sophiastraat zijde zal er ook onderzoek gedaan worden ten behoeve van beperkte bevoorrading en parkeren.

Vraag 3: Wat wordt er gedaan om geluidsoverlast van de hotels te beperken?

Antwoord: Er komt 1 centrale receptie, bij de Prins Hendrikhof en de entree van beide locaties zal aan de straatzijde plaatsvinden om overlast in het algemeen te beperken. Bij de Prins Hendrikhof komt er een buitenterras aan de westzijde welke veelal weg gericht staat van andere woningen in de buurt. Bij de Wilhelminastraat komt er geen buiten terras.

Vraag 3: Wat zijn de duurzaamheidsambities van het plan?

Antwoord: In de operatie van het hotel zullen er duurzaam ambities zijn zoals een Green Key certificaat. Dit start bij water sparende oplossingen, milieuvriendelijke materialen en werkwijze om het milieu zoveel mogelijk te ontlasten. Verder wordt duurzaamheid gezocht in de realisatie van een groen dak en zonnepanelen aan de buitenzijde van het dak. Momenteel loopt er een onderzoek naar een hybride installatie, deze installatie zorgt voor een beperking van het gasverbruik en optimalisatie van het energieverbruik met een warmte/koude opslag. Ook kan deze installatie uiteindelijk standalone alleen op stroom werken bij afsluiten van het gas. Het binnenklimaat in de ontvangsthal wordt momenteel gekeken naar een groene invulling t.b.v. binnenklimaat en luchtvochtigheid.

Vraag 4: Wat brengt het hotel voor de omgeving/ buurtbewoners?

Antwoord: Momenteel heeft een kantoorfunctie geen toegevoegde waarde voor buurtbewoners, met bestemming hotel is het meer een openbare functie welke zorg draagt voor een vergroting van aantrekkingskracht voor de buurt, meer levendig, meer sociale controle, geen dode punten/hoeken in de avond en weekenden, mogelijke herinrichting van plein Prins Hendrikstraat, horeca (dat ook bestemd is voor de omgeving), horeca in Haarlem/directe omgeving heeft meer aanloop en uiteindelijk meer aanloop voor de ondernemers/winkeliers in de buurt.

Vraag 5: Zijn er andere opties overwogen dan een hotel?

Antwoord: Het gebouw (Prins Hendrikhof) is ontworpen voor een school en sinds 1974 is het een Rijksmonument. Door het transformeren van een school naar iets anders dan hotel, bijvoorbeeld appartementen/studio’s, dient er te veel aangepast te worden waardoor de monumentale waarde in geding komt. Ook de centrale hal van de voormalige Meisjesschool leent zich niet voor wonen, maar wel voor een gemeenschappelijke functie (hotellobby/horeca). Tevens levert wonen eenzijdig georiënteerde appartementen op wat moeilijk segment is voor verkoop. Een hotelconcept met smalle kamers past beter in de structuur.

Voor de Wilhelminastraat zal het plan gedeeltelijk aangepast worden. De voorzijde (Wilhelminastraat) zal ingericht worden als hotel, de nieuwbouw (kant Sophiastraat) zal geschikt gemaakt worden voor Expathuisvesting volgens onderzoek van Horwath HTL van januari 2018. Een quickscan van het hotelplan van de Wilhelminastraat dient nog gedaan te worden door de gemeente.

Vraag 6: Hoe is bevoorrading geregeld van het hotel?

Antwoord: Het idee is, welke nog onderzocht moet worden, om aan de Wilhelminastraatzijde (twee-baans-weg) te bevoorraden middels de poort die zich achter hotel bevindt, zoals ook bij Hotel NUI gebeurd. Bevoorrading zal grotendeels geschieden buiten de spits waar mogelijk. Hierdoor wordt ook overlast voor de buurtbewoners tot een minimum beperkt. Gekeken wordt ook om de bevoorrading voor het gebouw aan de Wilhelminastraat (Jongensschool) zo veel mogelijk te laten verlopen via het hotel Prins Hendrikhof. Waar mogelijk zal er met leveranciers afspraken gemaakt worden omtrent bevoorrading via de Sophiastraat (elektrisch/ kleine voertuigen).

Locatie Hotelplan Haarlem

string(0) "" string(0) ""
MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Neem contact met ons op!

Het laatste

Nieuws