IN Ontwikkeling

Project Bloemendaalseweg
Boven de Albert Heijn

Bekijk Bloemendaalseweg presentatie

Op de hoek Bloemendaalseweg/Zomerzorgerlaan is de Albert Heijn gevestigd. Dit éénlaagse winkelpand is een bekend toegangsgezicht tot de winkelstraat en het is algemeen aanvaard dat dit pand niet echt mooi is. Net als andere gemeenten in Nederland heeft de gemeente Bloemendaal de opdracht gekregen om meer woningen voor zowel starters als doorstromers te realiseren. Cobraspen heeft de uitdaging opgepakt om de entree tot de winkelstraat aantrekkelijker te maken en tegelijkertijd nieuwe woningen te realiseren door dit winkelpand te voorzien van twee extra lagen met 15 woningen.

Wat willen we doen?
Boven op de Albert Heijn worden 15 woningen gerealiseerd, waarvan de meesten maisonnettes. Zij worden ontsloten via een entree aan de Zomerzorgerlaan. Deze entree is ter hoogte van de huidige entree tussen het huidige kantoorblok en het lage deel van Albert Heijn. De woningen hebben toegang tot de open groene binnenplaats. Op een paar punten na valt de bebouwing binnen het bestaande bouwbesluit.

Inloopavond 25 januari 2024

Om iedereen de kans te geven zich op de hoogte te stellen van de laatste plannen en ontwerpen, was er op donderdag 25 januari 2024 een inloopavond georganiseerd bij Ron Gastrobar bij de C. Zowel de architect, de gemeente Bloemendaal, als Cobraspen waren aanwezig om al uw vragen te beantwoorden over het project.

Tijdens de Inloopavond werd het aangepaste ontwerp gepresenteerd. Belanghebbenden konden in gesprek met de architect, de projectontwikkelaar, de betrokken ambtenaren van de gemeente Bloemendaal, de facilitator van de participatie en Goudappel, de bedenkers van de parkeeroplossing.

Plan en participatieproces 2022 (oud)

Hieronder vindt u de (inmiddels achterhaalde) originele plannen uit 2022 en het verloop van het participatieproces. 

Projectinformatie en tekeningen
Bloemendaalseweg-AH-(7)

Voordelen van de verbouwing

  • In de gemeente Bloemendaal is grote behoefte aan woningen voor ouderen en starters.
    De locatie midden in het centrum leent zich uitstekend om beide doelgroepen te bedienen.
  • Door het pand volledig te transformeren brengen we de grandeur van Bloemendaal terug naar de entree van de winkelstraat.
  • Uitbreidingsmogelijkheden voor de Albert Heijn.
  • Albert Heijn blijft open tijdens de bouw.

In kaart brengen van de impact van de bouw voor de omgeving
We realiseren ons dat een grote verandering van een bekende locatie als het pand van de Albert Heijn vragen en zorgen op kan roepen. Om deze zorgen zo goed mogelijk in kaart te brengen en daar rekening mee te houden hebben we Simone Beerepoot als onafhankelijke partij gevraagd een participatieproces op te starten en de vragen, zorgen en wensen in kaart te brengen. Zij zal dan ook in gesprek gaan met omwonenden, verenigde belanghebbenden en de gemeente.
Enkele zorgen die ons bekend zijn:

  1. Het pand wordt 10% hoger omdat we op het dak van de bestaande winkel bouwen, zodat deze toegankelijk blijft voor winkelend publiek.
  2. De Plataan op de hoek van de Bloemendaalseweg kan niet op de huidige plek blijven staan en zal op een andere plek teruggeplant worden.

Het participatieproces
Voor een complex vraagstuk als dit is een participatieproces een goede oplossing. We nemen dan ook het initiatief daartoe met als doel ‘samen denken’. Simone Beerepoot, een onafhankelijke facilitator, zal in gesprek gaan met de volgende stichtingen over hun zorgen en ideeën:

NB. Andere omwonenden kunnen zich wenden tot één van de stichtingen om hun zorg of idee in te brengen en/of zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De inhoud van de interviews worden niet openbaar. Wel zullen we het resultaat van de gesprekken gebruiken om de thema’s en vraagstukken te definiëren die we aan bod laten komen tijdens een participatiebijeenkomst. In de nieuwsbrief zullen we de thema’s vooraf delen en kunt u zich aanmelden voor de avond. Tijdens de participatiebijeenkomst kan iedereen er kennis van nemen en inbreng geven op deze thema’s.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Blijf op de hoogte!

Waar

Hoek Bloemendaalseweg/Zomerzorgerlaan in Bloemendaal.

Wat

Realisatie 15 woningen.

Uniek

De locatie leent zich voor zowel ouderen als starters.

Even voorstellen

Simone Beerepoot faciliteert veranderprocessen en werkt in verschillende context aan oplossingen voor complexe vraagstukken. Als sparringpartner en gids verkent ze de situatie, gaat in gesprek met de belanghebbenden en overziet gemakkelijk de verschillende lijnen die een verandering met zich meebrengt en welke aanpak zou kunnen werken. Vervolgens brengt ze eenieder in beweging om gezamenlijk aan het oplossen van het vraagstuk te werken. Met haar energieke, compassievolle en transparante aanpak stimuleert ze co-creatie met een duidelijk doel voor ogen: dialoog faciliteren en helderheid brengen tussen verschillende partijen.

Bloemendaalseweg

Boven de Albert Heijn

Locatie van Bloemendaalseweg