Nieuws

VUmc CCA ontwikkelt nieuwe test met donatiegeld

VUmc CCA ontwikkelt nieuwe test met donatiegeld

18.09.2015

Namens professor Geert Kazemier, directeur van VUmc Cancer Center Amsterdam willen wij iedereen bedanken voor de donaties die zijn geschonken tijdens het dertigjarige jubileum van Cobraspen. 

Professor Geert Kazamier:
"Met het geld dat wij hebben mogen ontvangen zijn wij in staat om in plaats van de tien jaarlijkse testen, er elf te honoreren. Wij zijn dan ook erg blij met het ontvangen bedrag. We willen hiermee een nieuwe test ontwikkelen die kan voorspellen of een individuele patiënt effectief kan worden behandeld met een medicijn dat ingrijpt op groeisignalen van tumoren. Er zijn al diverse medicijnen die het een en ander signaleren, echter blijkt dat dit slechts bij een deel van deze patiënt effectief is. Met de test die wij willen ontwikkelen hopen we een beter inzicht te krijgen in de belangrijke groeisignalen in de tumor van een individuele patiënt, zodat een medicijn kan worden gekozen dat gericht is tegen deze groeisignalen. Er moet nog veel onderzoek worden gedaan voordat deze nieuwe test daadwerkelijk kan worden ingezet bij de behandeling, maar we zijn zeer hoopvol dat deze informatie het mogelijk zal maken te voorspellen of de patiënt baat zal hebben bij de behandeling met een specifiek medicijn. Hierbij willen we eenieder hartelijk danken voor het ondersteunen van ons onderzoek".