Swans of Zwanenburg Castle crowned after restoration

Zwanen Kasteel Zwanenburg gekroond na restauratie

Kasteel Zwanenburg, het oude Gemeenlandshuis van Halfweg, werd op 23 december feestelijk ‘heropend’ na een grondige restauratie van de gevel door Cobraspen Groep.

Sinds 2000 ontwikkelt Cobraspen Groep het SugarCity gebied, waarbij zoveel mogelijk cultureel erfgoed wordt behouden, gerestaureerd en/of hergebruikt. De afgelopen maanden was het ‘Kasteel’ aan de beurt voor groot onderhoud. De gevel en ornamenten zijn in oude luister hersteld.

Ook de twee zwanen die het Kasteel sieren zijn, net als de rest van de gevel, gerestaureerd en geverfd. Wethouder Marja Ruigrok en Luigi Prins plaatsten het kroontje terug op één van de zwanen om de heropening symbolisch te vieren.

Kasteel Zwanenburg is een bijzonder symbool van cultureel erfgoed in de gemeente Haarlemmermeer. Het werd tussen 1645 en 1648 gebouwd naar ontwerp van de beroemde architect Pieter Post en geniet tegenwoordig de status ‘Rijksmonument’.

Tijdens de ceremonie waren er leden van de erfgoedcommissie, Stichting Historisch Halfweg, Dorpsraad en Vrienden van het Gemaal aanwezig. In 2023 staat het Kasteel al 375 jaar trots in Halfweg, en is met deze restauratie weer klaar voor de toekomst. Een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van deze streek.

Photography: Peter Vreeswijk