Topjaar in de woningbouw

Op 29 februari jongstleden vond de bijeenkomst Bouwend Haarlem plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde wethouder Jan Nieuwenburg de jaarcijfers met betrekking tot de woningbouw in Haarlem. 2007 was een topjaar met een oplevering van 930 nieuwe woningen, in 2006 waren dat er 328, in 2005 670.

Toch wordt de doelstelling om over de periode 2005-2009 vijfduizend nieuwbouw woningen op te leveren, niet gerealiseerd. De schatting is dat de teller op 4600 blijft steken. Volgens wethouder Nieuwenburg komt dit onder meer door vertragingen bij grote projecten zoals in Delftwijk, de Slachthuisbuurt en de 023-strook van Schalkwijk. De vertragingen worden vaak veroorzaakt door ruimtelijke ordeningsprocedures en het grote aantal bouwaanvragen. Wel heeft de gemeente inmiddels een woningbouwregisseur aangesteld, die probeert versnelling aan te brengen in de uitvoering van de bouwplannen. Aanwezige Luigi Prins, directeur van Cobraspen Vastgoedontwikkeling B.V. adviseerde de corporatie of ontwikkelaar die een bouwplan indient om zelf een personeelslid mee te leveren om de aanvraag snel af te kunnen handelen. Dit voorstel werd warm ontvangen.