Provinciale Staten steunt behoud Kalkoven

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 15 december besloten om een bedrag van 145.682 euro te reserveren voor het behoud en beheer van de kalkoven op SugarCity. Provinciale Staten wil graag dat de kalkoven behouden blijft en toegankelijk gemaakt wordt voor het publiek. De provincie investeert in het project om cultuurhistorische diversiteit in Noord-Holland te behouden.